BLOG NGÀNH NÔNG NGHIỆP THIẾT BỊ ĐO HANNAXâm nhập mặn và biện pháp xử lý

XÂM NHẬP MẶN VÀ CÁCH XỬ LÝ

Các biện pháp xử lý xâm nhập mặn Xâm nhập mặn tại Việt Nam là vấn đề ngày càng trở nên cấp bách. Gây ra các vấn đề thiếu nước ngọt cung cấp cho người dân sinh hoạt, tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp.  Xâm nhập mặn là gì?  Xâm nhập mặn là hiện […]

Read more
BLOG NGÀNH NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNGthuật ngữ phổ biến trong thức ăn chăn nuôi

Thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong ngành thức ăn chăn nuôi – P1

Thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong ngành thức ăn chăn nuôi Chi phí lớn nhất của một doanh nghiệp sản xuất chăn nuôi là hóa đơn thức ăn chăn nuôi. Để giữ chi phí này ở mức thấp, người ta phải cung cấp lượng thức ăn phù hợp cho động vật. Cho ăn […]

Read more