Máy lắc là một thiết bị được sử dụng trong các phòng thí nghiệm và trong các quy trình sản xuất để lắc các mẫu hoặc dung dịch trong các ống nghiệm hoặc bình kính.

Máy lắc có thể được sử dụng để đảm bảo sự đồng đều của các mẫu trong các bước xử lý hoặc phân tích.

Các loại máy lắc phổ biến bao gồm máy lắc chuyển động ngang và máy lắc chuyển động tròn.

Hiển thị tất cả 10 kết quả