DDS-Calorimeter-redlab

DDS Calorimeter được thành lập vào năm 1972 bởi Klaus Ludwig. Với hơn 40 năm kinh nghiệm chuyên 1 dòng máy Calorimeter với mục đích ban đầu của việc thành lập công ty là giải quyết các vấn đề khoa học và công nghiệp bằng cách sử dụng các kỹ thuật số.

Hệ thống đo nhiệt lượng DDS là hệ thống đo nhiệt lượng (nhiệt trị) tự động tiên tiến nhất hiện nay.

Hiển thị tất cả 4 kết quả